Natuurlijk houdt ook RijnstadVocaaltheater de ontwikkelingen rondom Covid-19 (Corona) nauwlettend in de gaten. 

Oktober 2020: geen live repetities
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen heeft RijnstadVocaaltheater besloten voorlopig geen live repetities te houden. Repetities vinden nu online plaats en in aangepaste vorm. Wanneer versoepelingen in de maatregelen hier ruimte voor geven zullen we ons bezinnen op de vraag óf en zo ja op welke wijze we weer live zouden kunnen repeteren. Wanneer de repetities hervat worden en in welke vorm zal onder andere hier bekendgemaakt worden. 

 

September 2020
We hebben binnen het koor een Corona Coördinator aangesteld die de richtlijnen en actuele situatie monitort en vertaalt naar beleid voor ons koor. Handvatten hierbij zijn de richtlijnen van Koornetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl/protocol) en natuurlijk de richtlijnen van het RIVM.

Algemene richtlijn voor deelname aan kooractiviteiten is: Bij klachten blijf je thuis, bij klachten van familieleden ook - volgens RIVM richtlijn. 

Verder is er op repetitie-avonden aandacht voor looproutes, doorstroming, ventilatie en zingen we niet op vol volume om verspreiding van aerosolen zoveel mogelijk te beperken.

Er wordt bij iedere kooractiviteit een presentielijst bijgehouden die van dienst kan zijn bij eventueel bronnen- en contactonderzoek. 

 

 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd...

Op maandag 26 april jongstleden is 'onze' Nicole Spee benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit onder andere omdat ze al vele jaren een van de drijvende krachten is achter Rijnstad VocaalTheater.

Nicole Spee ontvangt lintje

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zei onder meer: “Het is bewonderenswaardig dat Nicole zich al jaren inzet om haar medemens een moment van plezier en geluk te laten ervaren.” Daarbij telde in het bijzonder haar enorme inzet voor Rijnstad Vocaaltheater: “Het was doorzettingsvermogen en flexibiliteit die Rijnstad Vocaaltheater door menig crisis leidde.” En: “U gunt de ander een glimlach ook wanneer uw eigen leven even niet zo vrolijk is, en dat tekent u.” Tot slot feliciteerde hij niet alleen Nicole, maar ook Rijnstad Vocaaltheater ‘omdat zij zo’n bijzondere persoon in haar midden heeft.'