Natuurlijk houdt ook RijnstadVocaaltheater de ontwikkelingen rondom Covid-19 (Corona) nauwlettend in de gaten. 

Oktober 2020: geen live repetities
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen heeft RijnstadVocaaltheater besloten voorlopig geen live repetities te houden. Repetities vinden nu online plaats en in aangepaste vorm. Wanneer versoepelingen in de maatregelen hier ruimte voor geven zullen we ons bezinnen op de vraag óf en zo ja op welke wijze we weer live zouden kunnen repeteren. Wanneer de repetities hervat worden en in welke vorm zal onder andere hier bekendgemaakt worden. 

 

September 2020
We hebben binnen het koor een Corona Coördinator aangesteld die de richtlijnen en actuele situatie monitort en vertaalt naar beleid voor ons koor. Handvatten hierbij zijn de richtlijnen van Koornetwerk Nederland (https://koornetwerk.nl/protocol) en natuurlijk de richtlijnen van het RIVM.

Algemene richtlijn voor deelname aan kooractiviteiten is: Bij klachten blijf je thuis, bij klachten van familieleden ook - volgens RIVM richtlijn. 

Verder is er op repetitie-avonden aandacht voor looproutes, doorstroming, ventilatie en zingen we niet op vol volume om verspreiding van aerosolen zoveel mogelijk te beperken.

Er wordt bij iedere kooractiviteit een presentielijst bijgehouden die van dienst kan zijn bij eventueel bronnen- en contactonderzoek.